Vier burgemeesters?

Voor 1824 had een stad vaak twee, drie of zelfs vier. De functie van burgemeester wordt in het begin van de 19e eeuw uitgevoerd door drie personen.

Vanaf 1824 is er sprake van één burgemeester en vanaf 1851 vormt deze een apart bestuursorgaan. Hij maakt tevens deel uit van de gemeenteraad en houdt zich met name bezig met het dagelijks bestuur. Het college van burgemeesteren wordt voorgezeten door de president-burgemeester.
Staken bij de vergaderingen van de burgemeester en de stemmen, dan is het in veel steden regel dat dan de stem van de president-burgemeester de doorslag geeft.

Bron

Leave a Reply