Kleuronderzoek

In het kader van het project From Isolation To Coherence is in meerdere belangwekkende monumenten de (schilder)geschiedenis onderzocht. Gedurende 2015-2016 heeft een team van specialisten onderzoek gedaan naar de wanddecoraties en het schilderwerk in Huize De Dieu. Er is inmiddels een voorlopige rapportage beschikbaar. Daaruit blijkt dat bijvoorbeeld in de bar aan de voorzijde, het schilderwerk is te traceren tot de bouwtijd. Door middel van een zogenaamd “verftrappetje” zijn alle aanwezige lagen schilderwerk blootgelegd. Interessant? Zeker! Zo kan nu met zekerheid worden vastgesteld dat de rococo-schouw in deze ruimte niet uit de bouwtijd stamt, maar later toegevoegd is. Ook laten de verftrappetjes zien welke kleuren er in vroeger jaren toegepast zijn, dat kan weer helpen bij restauratie. Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op de website van de onderzoekers.

Bron

Comments are closed.