1744: Carel de Dieu

_DSC4643

Carel de Dieu (1700-1789) was van 1727 tot 1741 secretaris van de Beemster. Daarna vertrok hij naar Alkmaar waar hij in de Langestraat een huis liet bouwen. In 1744 werd hij lid van de vroedschap van Alkmaar. Aldaar was hij 23 maal burgemeester. Hij behoorde tot de gematigde patriotten. Toen Willem V in 1787 met behulp van de Pruisen zijn gezag had hersteld, trad Carel de Dieu af als vroedschap.

Leave a Reply