Zandsteen

Door verwering krijgt een van oorsprong geelbruine zandsteen de kenmerkende grijze kleur. Het Paleis op de Dam in Amsterdam is ook een voorbeeld van zandsteenbouw. Zandsteen werd in Nederland en België vrij veel toegepast als bouwmateriaal, maar sinds 1951 is het bewerken van zandsteen in Nederland verboden. Dit vanwege de grote hoeveelheid kwartsstof die bij het hakken vrijkomt en die de longziekte silicose veroorzaakt.

Leave a Reply