1822: Jonkheer Fontein Verschuir

jonkheer

Bij Koninklijk Besluit op 25 augustus 1822 werd Gijsbrecht Fontein Verschuir verheven in de Nederlandse adel, waardoor hij en zijn nageslacht het predicaat jonkheer/jonkvrouw mochten gaan voeren.

Bron

Leave a Reply