1825: Er niet langs maar er door

noordhollandskanaal

Op 16 december 1824 is het groot feest in Alkmaar. Alle vlaggen hangen uit. De stad viert de opening van het Groot Noord-Hollands Kanaal. Onder luid hoera-geroep vaart een oorlogsschiplangs de Bierkade. Het is net of de Alkmaarders de nieuwe tijd begroeten. Burgemeester Fontein Verschuir heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe kanaal niet langs Alkmaar, maar door Alkmaar wordt aangelegd.

Het Noord-Hollands Kanaal moet de haven van Amsterdam een betere verbinding geven met de Noordzee. Door het kanaal kunnen grote zeeschepen van en naar het Nieuwe Diep bij Den Helder varen. Alkmaar denkt een graantje mee te pikken. De Alkmaarders hopen dat langskomende schepen in de stad aanleggen of aan de kades blijven overwinteren. Na tientallen jaren van sukkelen en sappelen moet het kanaal de handel en welvaart in de stad weer tot bloei brengen.

Bron

Leave a Reply